Heading

Heading

Heading

Heading

Heading
Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

What’s a Rich Text element?

This is a subheading and where it goes in the document flow

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

This is an h2 heading inside rich text

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural
Axa prioritară 8: REACT EU
O
biectivul specific 8.3: Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19


POCU/1009/8/3/148511
Proiect finanțat ca parte a răspunsului Uniunii la pandemia COVID-19

Obiectivul genaral al proiectului reprezintă dezvoltarea comunităților locale prin înființarea a 18 întreprinderi sociale si a 80 de noi locuri de munca în zona rurală din regiunea Centru printr-un program de masuri integrate de dezvoltare a competentelor antreprenoriale pentru – 72 de persoane, mentorat, asistenta pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare si sprijin financiar.

Citește mai mult

ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural

POCU/1009/8/3/148511
Proiect finanțat ca parte a răspunsului Uniunii la pandemia COVID-19

Principalele rezultate vizate: 72 persoane identificate si recrutate pentru a fi instruite teoretic si practic în domeniul antreprenoriatului social, înființarea a 18 întreprinderi sociale, sprijinirea lor prin acordarea unui ajutor financiar nerambursabil și crearea a 80 de noi locuri de muncă în zona rurală din regiunea Centru.

Citește mai mult

ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural

POCU/1009/8/3/148511
Proiect finanțat ca parte a răspunsului Uniunii la pandemia COVID-19

Proiectul „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural” este implementat de Albani Forex s.r.l., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Leaders Learning & Consulting s.r.l.

Citește mai mult
Program
de lucru

Luni - vineri 09:00 - 21:00

Centru
implementare

Alba Iulia, str. B-dul Ferdinand
nr. 36A, jud. Alba, Alba Iulia

Contact

recrutare@albaniforex.ro
0757-077959

"Antreprenoriat social în mediul rural"

Etape implementare

Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă

Citește mai mult

"Antreprenoriat social în mediul rural"

Economia socială

1. Condiții pentru înființarea întreprinderilor sociale

În cadrul prezentului apel de proiecte se va acorda o atenție deosebita înființării de întreprinderi sociale in domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole. Codurile CAEN aferente prelucrării și comercializării produselor agricole sunt prevăzute în Anexa 8.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze numărul minim de persoane pe care s-a obligat sa le angajeze (în funcție de valoarea ajutorului de minimis solicitata), in cadrul întreprinderilor nou înființate după cum urmează: - minimum 1 angajat – cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție; - toți angajații asumați în planul de afaceri - cel târziu la 30 de zile de la operaționalizarea întreprinderii sociale/punerea în funcțiune a echipamentelor de producție/demararea furnizării serviciilor sau executarii lucrărilor, conform obiectului de activitate al întreprinderii sociale.

2. Planul de afaceri depus de către persoanele interesate de inițierea unei întreprinderi sociale va conține cel puțin următoarele elemente:

1. Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;
2. Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;
3. Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul Planului de afaceri;
4. Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4, lit. c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
5. Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia;
6. Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție;
7. Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;
8. Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile;
9. Rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în proiect un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate;
10. Numărul de persoane angajate în întreprinderile sociale nou înființate.

3. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Absolvenții cursului de dezvoltare antreprenorială în domeniul economiei sociale, dar nu numai, vor putea participa la concursul de idei de planuri de afaceri în domeniul economiei sociale lansat în cadrul proiectului. Depunerea și evaluarea planurilor de afaceri se va face în baza unei metodologii care va fi publicată cu cel puțin 30 de zile înainte de lansarea concursului de idei de afaceri.

4. Derularea programelor de formare antreprenoriala. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale

Toate cele 72 persoane înscrise in GT vor fi instruite teoretic si practic de către formatori, în domeniul antreprenoriatului social cu privire la selectarea ideii de afacere, selectarea formei de înființare a întreprinderii sociale, elaborarea planului de afaceri, realizarea si stabilirea strategiei de afaceri etc. În cadrul acestei subactivității se vor va organiza sesiuni de programe de formare antreprenoriala in ocupația de Antreprenor in economie sociala (Cod COR 112032), cu o durata de 60 ore/curs. Complementar activităţii de formare antreprenoriala sociala va avea loc derularea unor activități de sprijin oferite in vederea înființării întreprinderilor sociale: 1 Workshop cu tema secundara „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor”, 1 Workshop cu tema secundara „Inovare sociala”, 1 Workshop cu tema secundara „Nediscriminare”

5. Cine poate înființa o întreprindere socială în cadrul proiectului

Orice persoană fizică (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înființează o afacere in scopul creării de noi locuri de munca) care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: • are vârsta de minim 18 ani • intenționează sa înființeze o întreprindere sociala in mediul rural • își are reședința sau domiciliul in mediul rural in regiunea in care se implementează proiectul.

6. Ce sunt întreprinderile sociale?

Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă, conform actelor legale de înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute în lege. Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială. Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că: - activitatea desfășurată are scop social; - respectă principiile economiei sociale; - respectă următoarele criterii: a) acționează în scop social şi/sau în interesul general al comunității; b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

72

participanți Grup țintă proiect

18

Întreprinderi sociale înființate

80

locuri de muncă create

44

din care Tineri NEETs

Comunicate de presă

Cele mai noi informații
10/072021

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT

ALBANI FOREX s.r.l. derulează în perioada 05 octombrie 2021 – 31 decembrie 2023 proiectul „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural”, aprobat prin contractul de finanțare nr. POCU/879/4/16/148511.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 27 de luni și are o valoare totală de 14.504.640,60 lei, din care 14.292.395,56 lei finanțare nerambursabilă.

Află mai multe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

fonduri-ue.ro