ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural

POCU/1009/8/3/148511
Proiect finanțat ca parte a răspunsului Uniunii la pandemia COVID-19

Etapa 1. Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi

Înscrie-te acum
1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului

Se va desfășura o campanie de informare a persoanelor interesate si eligibile in cadrul proiectului si apelului de proiecte, respectiv persoane care doresc sa înființeze întreprinderi sociale.

Octombrie 2021 - Ianuarie 2022
2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

În grupul țintă poate fi înscrisă orice persoană fizică (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înființează o afacere in scopul creării de noi locuri de munca) care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- are vârsta de minim 18 ani
- intenționează sa înființeze o întreprindere sociala in mediul rural, în regiunea CENTRU
-  își are reședința sau domiciliul în regiunea CENTRU.

Dintre persoanele eligibile, vom recruta şi selecta 72 de persoane, în ordinea înscrierii.

Noiembrie 2021 - Aprilie 2022
3. Derularea programelor de formare antreprenoriala.

Toate cele 72 persoane înscrise in GT vor fi instruite teoretic si practic de către formatori, în domeniul antreprenoriatului social cu privire la selectarea ideii de afacere, selectarea formei de înființare a întreprinderii sociale, elaborarea planului de afaceri, realizarea si stabilirea strategiei de afaceri etc. În cadrul acestei subactivității se vor va organiza sesiuni de programe de formare antreprenoriala in ocupația de Antreprenor in economie sociala (Cod COR 112032), cu o durata de 60 ore/curs.

Ianuarie 2022 - Iunie 2022
4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale

Complementar activităţii de formare antreprenoriala sociala va avea loc derularea unor activități de sprijin oferite in vederea înființării întreprinderilor sociale: 1 Workshop cu tema secundara „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor”, 1 Workshop cu tema secundara „Inovare sociala”, 1 Workshop cu tema secundara „Nediscriminare”.

Ianuarie 2022 - Iunie 2022
5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Absolvenții cursului de dezvoltare antreprenorială în domeniul economiei sociale, dar nu numai, vor putea participa la concursul de idei de planuri de afaceri în domeniul economiei sociale lansat în cadrul proiectului. Depunerea și evaluarea planurilor de afaceri se va face în baza unei metodologii care va fi publicată cu cel puțin 30 de zile înainte de lansarea concursului de idei de afaceri.

Iulie 2022 - August 2022
6. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizarii procesului de selecție a planurilor de afaceri

Persoanele ale căror planuri de afacere sunt selectate la finanțare nerambursabila vor participa la activități care le vor completa cunoștințele și aptitudinile dobândite prin participarea la cursul de formare și la workshop-uri, beneficiind de servicii de consultanță/mentorat în vederea înființării, demarării și implementării cu succes a planurilor de afaceri.

Septembrie 2022 - Septembrie 2022
7. Asigurarea înființării si demarării funcționarii întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri

Furnizarea de cunoștințe si know how in definirea statutului, obiectivelor si formei de organizare, sprijin in redactarea efectiva a documentelor, dar si asistenta in depunerea acestora pt înființarea întreprinderii sociale, în conformitate cu legislația specifica. In cadrul acestei activități se vor furniza servicii de sprijin cu privire la înființarea întreprinderilor sociale, oportunitățile de dezvoltare socio-economica si demararea activităţii întreprinderii sociale nou înființate

Septembrie 2022 - Septembrie 2022

Nivelul ajutorului de minimis acordat per entitate de economie socială înființată
Finanțare 100% nerambursabila

Ajutor de minimis

minimum 2 locuri de muncă create

maximum 40.000 euro
Ajutor de minimis

minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET

mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro
Ajutor de minimis

minimum 4 locuri de muncă create, din care 2 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs

mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro
Ajutor de minimis

minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs

mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro
Ajutor de minimis

minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs

mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro
Ajutor de minimis

minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs

mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro
Ghidul solicitantului - Condiții specifice

Este obligatoriu, la nivelul fiecărui plan de afaceri, ca un minimum din persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate sa fie tineri NEETs şomeri din mediul rural, cu vârsta între 16 - 29 ani, deja înregistrați și profilați la AJOFM

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe

1. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.

2. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, se va acorda după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat

Mergi la Etapa a 2-a de implementare