COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT
„Antreprenoriat social in mediul rural”

ALBANI FOREX s.r.l. derulează în perioada 05 octombrie 2021 – 31 decembrie 2023 proiectul „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural”, aprobat prin contractul de finanțare nr. POCU/879/4/16/148511.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 27 de luni și are o valoare totală de 14.504.640,60 lei, din care 14.292.395,56 lei finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului reprezintă dezvoltarea comunităților locale prin înființarea a 18 întreprinderi sociale si a 80 de noi locuri de munca în zona rurală din regiunea Centru printr-un program de masuri integrate de dezvoltare a competentelor antreprenoriale pentru – 72 de persoane, mentorat, asistenta pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare si sprijin financiar.

Principalele rezultate vizate: 72 persoane identificate si recrutate pentru a fi instruite teoretic si practic în domeniul antreprenoriatului social, înființarea a 18 întreprinderi sociale, sprijinirea lor prin acordarea unui ajutor financiar nerambursabil și crearea a 80 de noi locuri de muncă în zona rurală din regiunea Centru.

Proiectul „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural” este implementat de Albani Forex s.r.l., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Leaders Learning & Consulting s.r.l.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact

Suciu Dorin Cătălin

Manager proiect

Email: dorin@becs.ro

Web: www.albaniforex.ro