LISTA FINALA A PLANURILOR DE AFACERI ADMISE LA FINANȚARE PROIECT ID. 148511

Rezultat analizare contestații proiect id. 148511 – SESIUNEA 3 –

LISTA INTERMEDIARA A PLANURILOR DE AFACERI – PROIECT ID. 148511 – SESIUNEA 3

AFISAREA LISTEI INTERMEDIARE A PLANURILOR DE AFACERI – PROIECT ID. 148511 – SESIUNEA 3

Erata la metodologiile de selecție (sesiunea 3)

Metodologie de selecție (SESIUNEA 3) proiect id 148511 – domeniu agricol

Anunț privind organizarea unei noi sesiuni de depunere planuri de afaceri (3)

REZULTATE SESIUNEA 2 ALE PROCESULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE proiect id. 148511

Rezultat evaluare contestații proiect id. 148511 – SESIUNEA 2 –

LISTA INTERMEDIARA A PLANURILOR DE AFACERI – PROIECT ID. 148511– SESIUNEA 2

Erata la metodologiile de selecție (sesiunea 2)

Metodologie de selecție (SESIUNEA 2) proiect id 148511

LISTA FINALĂ A PLANURILOR DE AFACERI finanțate în cadrul proiectului cu id. 148511

Rezultate evaluare contestații proiect id. 148511

LISTA INTERMEDIARA A PLANURILOR DE AFACERI – PROIECT ID. 148511

Rezultate provizorii concursuri plan de afaceri

Actualizare perioada de evaluare a planurilor de afaceri

METODOLOGIE DE SELECTIE proiect id 148511

Pași necesari înscriere concurs

Înscrierea la concursul planurilor de afaceri

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT

https://albaniforex.ro/index.php/2022/09/25/lista-finala-a-planurilor-de-afaceri-admise-la-finantare-proiect-id-148511/

NUMAR CONCURS          PUNCTAJ RECALCULAT

344825@148511.ro                          97

https://albaniforex.ro/wp-content/uploads/2022/09/lista-1.pdf

Lista intermediară a planurilor de afaceri selectate în cadrul acestei sesiuni se va publica în ziua de sâmbătă, 24.09.2022.

Eventualele contestații vor putea fi depuse până duminica 25.09.2022 ora 14.

Se modifica unele prevederi prevăzute la pct. 3.6 din metodologii după cum urmează:

Varianta inițială:

Achiziția de autoturisme nu este eligibilă iar cea de autoutilitare este eligibilă până la nivelul sumei maxime de 24000 euro, inclusiv TVA, maxim una pe fiecare plan de afacere, cu condiția ca acea autoutilitară să fie utilizată exclusiv în scopul implementării planului de afaceri. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri.

Cheltuielile reprezentând Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat și cele reprezentând Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, trebuie să reprezinte 50% din bugetul planului de afaceri, în caz contrar planul de afaceri va fi respins”.

Varianta modificată:

Achiziția de autoturisme/autoutilitare este eligibilă cu condiția ca acel autoturism/ autoutilitară să fie utilizat/utilizată exclusiv în scopul implementării planului de afaceri.

Achiziția de autoturisme nu este eligibilă pentru acele planuri de afaceri ce nu au ca domeniu de activitate închirierea de autoturisme, școlile de șoferi și pilotaj, transportul de persoane, iar achiziția de autoutilitare este eligibilă până la nivelul sumei maxime de 24000 euro, inclusiv TVA, maxim una pe fiecare plan de afacere.

Cheltuielile reprezentând Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat și cele reprezentând Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, trebuie să reprezinte cel puțin 50% din bugetul planului de afaceri, în caz contrar planul de afaceri va fi respins”.

Deoarece nu s-au selectat numărul minim de 18 planuri de afaceri, se va organiza o noua sesiune de depunere planuri de afaceri.

Deoarece activitatea de depunere și selecție prevăzută inițial sa încheiat în data de 15.09.2022 pentru a organiza o nouă sesiune de selecție am fost nevoiți să solicităm finanțatorului nostru, un acord în acest sens.

În funcție de data primirii acestui acord vom publica noul calendar de concurs.

NR.NUMAR CONCURSPUNCTAJDOMENIU ACTIVITATEOBSERVATIISESIUNEA

1 444783@148511.ro99,00 AGRICOLADMIS LA FINANTARE1

2 3544795@148511.ro99,00 AGRICOLADMIS LA FINANTARE1

3 2244816@148511.ro98,00NON AGRICOLADMIS LA FINANTARE2

4 2144791@148511.ro91,67 NON AGRICOLADMIS LA FINANTARE1

5 3144794@148511.ro82,00  NON AGRICOLADMIS LA FINANTARE1

6 4144800@148511.ro72,33  NON AGRICOLADMIS LA FINANTARE1

7 1044815@148511.ro72,00AGRICOLADMIS LA FINANTARE2

8 1144815@148511.ro71,00AGRICOLADMIS LA FINANTARE2

9 744815@148511.ro63,00AGRICOLRESPINS – EXTRA PROIECT2

10 3044793@148511.ro  AGRICOLRESPINS1

11 844785@148511.ro  NON AGRICOLRESPINS1

12 244816@148511.ro AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A2

13 1244814@148511.ro AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A2

14 1644816@148511.ro AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A2

15 1844816@148511.ro AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A2

16 1944816@148511.ro AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A2

17 2344816@148511.ro AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A2

18 2444816@148511.ro AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A2

19 2744816@148511.ro NON AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A2

20 144816@148511.ro NON AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A2

Se vor selecta un număr de 18 planuri de afaceri, 14 cu domeniul de activitate AGRICOL si 4 NONAGRICOL

În prima sesiune de depunere au fost admise 5 planuri de afaceri iar în cea de a doua 3.

Daca nu se vor selecta numărul minim de 18 planuri de afaceri menționat mai sus, se va organiza o noua sesiune de depunere planuri de afaceri pentru un alt concurs, in regim de urgenta, pe baza unei noi metodologii ce va fi afișată in data de 16.09.2022

Toate planurile de afaceri respinse pot participa la noua etapa de depunere !!!!!

NUMAR CONCURS     SOLUȚIA PROPUSA (ADMIS/RESPINS)

144816@148511.ro                                            RESPINS

LISTA INTERMEDIARĂ COMUNĂ A PLANURILOR DE AFACERI (SESIUNEA 2):

NR.NUMAR CONCURSFAZA AFAZA BDOMENIU ACTIVITATEOBSERVATII

12244816@148511.roADMIS98NON AGRICOLADMIS LA FINANTARE

21044815@148511.roADMIS72AGRICOLADMIS LA FINANTARE

31144815@148511.roADMIS71AGRICOLADMIS LA FINANTARE

4744815@148511.roADMIS63AGRICOLRESPINS – EXTRA PROIECT

5244816@148511.roRESPINS–AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A

61244814@148511.roRESPINS–AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A

71644816@148511.roRESPINS–AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A

81844816@148511.roRESPINS–AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A

91944816@148511.roRESPINS–AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A

102344816@148511.roRESPINS–AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A

112444816@148511.roRESPINS–AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A

122744816@148511.roRESPINS NON AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A

13144816@148511.roRESPINS NON AGRICOLRESPINS ÎN FAZA A

Se vor selecta un număr de 18 planuri de afaceri, 14 cu domeniul de activitate AGRICOL si 4 NONAGRICOL

În prima sesiune de depunere au fost admise 5 planuri de afaceri.

Daca nu se vor selecta numărul minim de 18 planuri de afaceri menționat mai sus, se va organiza o noua sesiune de depunere planuri de afaceri pentru un alt concurs, in regim de urgenta, pe baza unei noi metodologii ce va fi afișată in data de 16.09.2022

Contestațiile pot fi depuse pana la data de 15.09.2022 ora 12, conform metodologiei de selecție.

Toate planurile de afaceri respinse pot participa la noua etapa de depunere !!!!!

Se modifica unele prevederi prevăzute la pct. 3.6 din metodologii după cum urmează:

Varianta inițială:

Achiziția de autoturisme nu este eligibilă iar cea de autoutilitare este eligibilă până la nivelul sumei maxime de 24000 euro, inclusiv TVA, maxim una pe fiecare plan de afacere, cu condiția ca acea autoutilitară să fie utilizată exclusiv în scopul implementării planului de afaceri. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri.

Cheltuielile reprezentând Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat și cele reprezentând Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, trebuie să reprezinte 50% din bugetul planului de afaceri, în caz contrar planul de afaceri va fi respins.

Varianta modificată:

Achiziția de autoturisme/autoutilitare este eligibilă cu condiția ca acel autoturism/ autoutilitară să fie utilizat/utilizată exclusiv în scopul implementării planului de afaceri.

Achiziția de autoturisme nu este eligibilă pentru acele planuri de afaceri ce nu au ca domeniu de activitate închirierea de autoturisme, școlile de șoferi și pilotaj, transportul de persoane, iar achiziția de autoutilitare este eligibilă până la nivelul sumei maxime de 24000 euro, inclusiv TVA, maxim una pe fiecare plan de afacere.

Cheltuielile reprezentând Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat și cele reprezentând Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, trebuie să reprezinte cel puțin 50% din bugetul planului de afaceri, în caz contrar planul de afaceri va fi respins.

Mai jos aveți metodologiile de selecție a planurilor de afaceri.

ATENTIE ! sunt 2 metodologii diferite, pentru 2 concursuri diferite ce se desfășoară simultan.

Descărcați metodologia pentru domeniul de activitate pe care doriți să aplicați: AGRICOL sau NON AGRICOL

Anexele sunt identice pentru ambele metodologii.

AGRICOL METODOLOGIE DE SELECȚIE a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NON AGRICOL METODOLOGIE DE SELECȚIE a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate altul decât prelucrarea și comercializarea produselor agricole

ANEXE METODOLOGIE

1. – Anexa 1 – Solicitare deschidere cont de acces în platforma „PRAGMA”

2. – Anexa 2 – Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri și înregistrare plan de afaceri

3. – Anexa 3 – Plan de afaceri

4. – Anexa 3 A-B-C – Bugetul planului de afaceri

5. – Anexa 4 – Grila de evaluare a conformității administrative și a eligibilității candidatului și a dosarului de concurs (faza A)

6. – Anexa 5 – Grila de evaluare si selecție tehnică și financiară (faza B)

7. – Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictului de interese

8. – Anexa 7 – Model depunere contestație

9. – Anexa 8 –  Coduri CAEN/ Domenii de activitate aferente prelucrării și comercializării produselor agricole

10. – Anexa 9 – Model contract de  subvenție

11. – Anexa 10 – Declarație consimțământ prelucrarea datelor

12. – Anexa 11 – Declarație evitare dubla finanțare

13. – Anexa 12 – Declarație de apartenenta GT

14. – Anexa 13 – Formular înregistrare GT

În urma încheierii Proceselor verbale de evaluare a planurilor de afaceri de către cele două comisii de jurizare, evaluare si selecție contestații, respectiv:

  • Comisia de jurizare, evaluare si selecție contestații a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole,
  • Comisia de jurizare, evaluare si selecție contestații a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate altul decât prelucrarea și comercializarea produselor agricole,

se stabilește LISTA FINALĂ A PLANURILOR DE AFACERI CE VOR FI FINANȚATE

în cadrul concursului de planuri de afaceri derulat în implementarea proiectului cu titlul „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural”, contract: POCU/1009/8/3/148511

NR.NUMAR CONCURS      PUNCTAJ       DOMENIU ACTIVITATE       OBSERVATII

1444783@148511.ro 99,00 AGRICOLADMIS LA FINANTARE

23544795@148511.ro 99,00 AGRICOLADMIS LA FINANTARE

32144791@148511.ro 91,67  NON AGRICOLADMIS LA FINANTARE

43144794@148511.ro 82,00  NON AGRICOLADMIS LA FINANTARE

53044793@148511.ro 79,00 AGRICOLRESPINS*

64144800@148511.ro 72,33  NON AGRICOLADMIS LA FINANTARE

7944785@148511.ro 55,00 AGRICOLRESPINS*

8344782@148511.ro –   AGRICOLRESPINS9844785@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

101544789@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

111744789@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

121844790@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

132644792@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

142844793@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

152944793@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

163344795@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

173444795@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

183644798@148511.ro –   AGRICOLRESPINS

19244782@148511.ro –   NON AGRICOLRESPINS

Prezenta listă este definitivă și nu mai poate face obiectul unei contestații

*Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare. Planurile de afaceri selectate în această etapă vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare.

Întru-cât nu s-a îndeplinit obiectivul proiectului de a se înființa minim 18 întreprinderi sociale se va organiza o nouă sesiune de depunere, pentru ocuparea celor 13 locuri finanțabile rămase neocupate, în baza unei metodologii ce va fi publicată în data de 10.09.2022, cu un termen restrâns de depunere, pentru a putea fi finalizată selecția până la data de 15.09.2022.

NUMAR CONCURS        SOLUȚIA PROPUSĂ(ADMIS/RESPINS)

244782@148511.ro       RESPINS

344782@148511.ro       RESPINS

NR.    NUMAR CONCURS     FAZA-A FAZA-B   DOMENIU ACTIV. OBSERVATII

1        4144800@148511.ro  ADMIS 72,33   NON AGRICOL         ADMIS LA FINANTARE

2        3144794@148511.ro  ADMIS 82,00   NON AGRICOL         ADMIS LA FINANTARE

3        2144791@148511.ro  ADMIS 91,67   NON AGRICOL         ADMIS LA FINANTARE

4        444783@148511.ro   ADMIS 99,00       AGRICOL        ADMIS LA FINANTARE

5        3544795@148511.ro  ADMIS 99,00       AGRICOL        ADMIS LA FINANTARE

6        3044793@148511.ro  ADMIS 79,00       AGRICOL        RESPINS – EXTRA PROIECT

7        944785@148511.ro   ADMIS 55,00       AGRICOL        RESPINS – EXTRA PROIECT

8        244782@148511.ro   RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

9        344782@148511.ro   RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

10      844785@148511.ro   RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

11      1544789@148511.ro  RESPINS        –         AGRICOL    RESPINS IN FAZA A

12      1744789@148511.ro  RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

13      1844790@148511.ro  RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

14      2644792@148511.ro  RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

15      2844793@148511.ro  RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

16      2944793@148511.ro  RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

17      3344795@148511.ro  RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

18      3444795@148511.ro  RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

19      3644798@148511.ro  RESPINS        –         AGRICOL     RESPINS IN FAZA A

Se vor selecta un număr de 18 planuri de afaceri, 14 cu domeniul de activitate AGRICOL si 4 NONAGRICOL

Daca nu se vor selecta numărul minim de 18 planuri de afaceri menționat mai sus, se va organiza o noua sesiune de depunere planuri de afaceri pentru un alt concurs, in regim de urgenta, pe baza unei noi metodologii ce va fi afișată in data de 09.09.2022 ora 17.15.

Contestațiile pot fi depuse pana la data de 09.09.2022 ora 17.15, conform metodologiei de selecție.

Toate planurile de afaceri respinse pot participa la noua etapa de depunere !!!!!

Rezultatele provizorii se vor afișa astăzi 08.09.2000, cu posibilitatea de a fi contestate în termen de 24 ore de la afișare.

Perioada evaluării planurilor de afaceri și afișării rezultatelor finale pentru concursurile aferente proiectelor:

„ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural” Contract nr. POCU/1009/8/3/148511

se actualizează conform calendarului de mai jos:

  • Perioada depunerii planurilor de afaceri: 08.08.2022 – 28.08.2022, ora 2200;
  • Evaluarea administrativa si de eligibilitate a planurilor de afaceri, Evaluarea tehnico-financiara a planurilor de afaceri: 31.08.2022-07.09.2022;
  • Afișarea rezultatelor intermediare: 07.09.2022, ora 2400;
  • Depunere contestații: 08.09.2022, ora 1200;
  • Analiza contestații si afișare rezultate: 08.09.2022; ora 2300;
  • Afișare listă finală planuri de afacere selectate: 08.09.2022; ora 2400;

Metodologiile de concurs vor fi actualizate corespunzător calendarului de mai sus.

Mai jos aveți metodologiile de selecție a planurilor de afaceri.

ATENTIE ! sunt 2 metodologii diferite, pentru 2 concursuri diferite ce se desfășoară simultan.

Descărcați metodologia pentru domeniul de activitate pe care doriți să aplicați: AGRICOL sau NON AGRICOL

Anexele sunt identice pentru ambele metodologii.

AGRICOL METODOLOGIE DE SELECȚIE a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NON AGRICOL METODOLOGIE DE SELECȚIE a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate altul decât prelucrarea și comercializarea produselor agricole

ANEXE METODOLOGIE

7.1. – Anexa 1 – Solicitare deschidere cont de acces în platforma „PRAGMA”

7.2. – Anexa 2 – Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri și înregistrare plan de afaceri

7.3. – Anexa 3 – Plan de afaceri

7.4. – Anexa 3 A-B-C – Bugetul planului de afaceri

7.5. – Anexa 4 – Grila de evaluare a conformității administrative și a eligibilității candidatului și a dosarului de concurs (faza A)

7.6. – Anexa 5 – Grila de evaluare si selecție tehnică și financiară (faza B)

7.7. – Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictului de interese

7.8. – Anexa 7 – Model depunere contestație

7.9. – Anexa 8 –  Coduri CAEN/ Domenii de activitate aferente prelucrării și comercializării produselor agricole

7.10. – Anexa 9 – Model contract de  subvenție

7.11. – Anexa 10 – Declarație consimțământ prelucrarea datelor

7.12. – Anexa 11 – Declarație evitare dubla finanțare

7.13. – Anexa 12 – Declarație de apartenenta GT

7.14. – Anexa 13 – Formular înregistrare GT

Toți cei interesați a se înscrie la concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectelor:

„ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural” cod proiect POCU/1009/8/3/148511

vor depune o solicitare deschidere cont pe platforma online de depunere la adresa de email

concurs@albaniforex.ro

Solicitare deschidere cont de acces în platforma „PRAGMA”

Subsemnatul/Subsemnata __________________________________, CNP ___________________________identificat/identificată cu actul de identitate seria _______, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de ____________________, cu domiciliul în localitatea _______________________, str. ____________________________ nr. _________ bl. _________, sc. _______, ap. ______, județul____________________, solicit acces online la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul Proiectului cu titlul „Antreprenoriat social in mediul rural” cod proiect: POCU/1009/8/3/148511.

Menționez că:

[ ] Am absolvit un curs de „Antreprenor în economia socială cod cor 112032” în cadrul proiectului „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural” cod proiect: POCU/1009/8/3/148511.

sau

[ ] Am absolvit un curs de „Antreprenor în economia socială cod cor 112032”  sau „Manager de întreprindere sociala, cod COR 112036” în afara proiectului, pentru care vă prezint documente suport (Certificat absolvire/ Adeverință), atașate prezentei solicitări.

Date contact:

  • Email: _________________________________
  • Telefon: _______________________________

NOTA: Datele de contact vor fi verificate cu cele furnizate la înscrierea în grupul țintă al proiectului

Nume si Prenume: ____________________________

Semnătura: __________________________________

Înscrierea la concursul planurilor de afaceri va începe in data de 08.08.2022

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT
„Antreprenoriat social in mediul rural”

ALBANI FOREX s.r.l. derulează în perioada 05 octombrie 2021 – 31 decembrie 2023 proiectul „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural”, aprobat prin contractul de finanțare nr. POCU/879/4/16/148511.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 27 de luni și are o valoare totală de 14.504.640,60 lei, din care 14.292.395,56 lei finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului reprezintă dezvoltarea comunităților locale prin înființarea a 18 întreprinderi sociale si a 80 de noi locuri de munca în zona rurală din regiunea Centru printr-un program de masuri integrate de dezvoltare a competentelor antreprenoriale pentru – 72 de persoane, mentorat, asistenta pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare si sprijin financiar.

Principalele rezultate vizate: 72 persoane identificate si recrutate pentru a fi instruite teoretic si practic în domeniul antreprenoriatului social, înființarea a 18 întreprinderi sociale, sprijinirea lor prin acordarea unui ajutor financiar nerambursabil și crearea a 80 de noi locuri de muncă în zona rurală din regiunea Centru.

Proiectul „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural” este implementat de Albani Forex s.r.l., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Leaders Learning & Consulting s.r.l.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact

Suciu Dorin Cătălin

Manager proiect

Email: dorin@becs.ro

Web: www.albaniforex.ro