ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural

POCU/1009/8/3/148511
Proiect finanțat ca parte a răspunsului Uniunii la pandemia COVID-19

Etapa 3. Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi

Înscrie-te acum
1. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri

Administratorul schemei de antreprenoriat are obligația de a asigura sustenabilitatea întreprinderilor sociale sprijinite pentru o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea etapei II, în afara perioadei de implementare a proiectului. Sustenabilitatea întreprinderilor sociale este îndeplinită doar atunci când întreprinderile sociale sprijinite funcționează minim 6 luni ulterior finalizării implementării proiectului, după finalizarea implementării planurilor de afaceri in cadrul etapei II, și asigură menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial etc).

Monitorizarea asigurării sustenabilității întreprinderilor sociale sprijinite se realizează de către administratorul schemei de antreprenoriat iar cheltuielile generate de activitatea de monitorizare a întreprinderilor în perioada de sustenabilitate de 6 luni nu sunt eligibile la rambursare prin proiect.

Nerespectarea prevederilor din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice cu privire la păstrarea locurilor de muncă asumate prin planul de afaceri în parametri asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial etc) constituie motiv pentru recuperarea integrală sau parțială a ajutorului de minimis acordat..

Ianuarie 2024 - Iunie 2024
Mergi la Etapa 1 de implementare